Marchew ekologiczna vs. Marchew zwykła

Podstawowe różnice między warzywami bio, a tymi gorszej jakości

  1. Przy uprawie marchewki ekologicznej niedozwolone jest dodawanie sztucznych nawozów i pestycydów oraz składników modyfikowanych genetycznie- GMO. Niestety, przy uprawie zwykłej marchewki to wszystko może być stosowane.
  2. W korzeniu marchewki z uprawy zwykłej, gromadzą się azotany i azotyny, które pochodzą z nadmiernego nawożenia. Związki te są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i mogą prowadzić nawet do rozwoju białaczki.
  3. Marchewka ekologiczna zawiera więcej białka, skrobi oraz witaminy A od tej zwykłej marchwi. Ma również więcej cukru, co wpływa na lepszy, słodszy smak.
  4. Marchewka ekologiczna jest uprawiana w glebie wzbogacanej jedynie naturalnymi nawozami tj. obornikiem lub kompostem.
  5. W gospodarstwach ekologicznych normą są liczne kontrole, prowadzone m.in. przez resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  6. Marchewka ekologiczna jest zwykle mniejsza, ma nieregularny kształt, mogą zdarzyć się w niej larwy owadów, co jest dowodem na jej naturalność. Zwykle jest słodsza i ma wyraźniejszy smak od tej uprawianej rutynowo.